Conferències i xerrades

En ampes d’Escoles, Associacions i Ajuntaments, sobre emocions, desenvolupament i el nou paradigma.