Organitzacions i equips

Programa adreçat a l’equip directiu o a tota l’empresa.

EAGLE VIEW

A través d’una metodologia específica, utilitzant tècniques de consultoria tradicional i les darreres tendències en desenvolupament, acompanyem tota l’organització a fer un procés de transformació, tot passant per un treball complet de reflexió, ajustament amb la missió i els valors, de revisió o d’elaboració del pla estratègic i suport per desenvolupar-ho.

Nosaltres actuem de facilitadors, cosa que permet que la saviesa del sistema flueixi i sorgeixi d’una manera natural.

El programa consta de tres fases adaptables a la mesura de l’empresa i inclou tallers, reunions i accions concretes de formació i coaching.

Demana més informació sobre aquest programa.

Accions dinamitzadores i de desenvolupament adreçades a equips d’àrees concretes i a persones de l’organització de manera individual:

Tallers formatius:

  • Lideratge conscient
  • Habilitats directives
  • Construint equip
  • Gestió de les emocions
  • Desenvolupament de competències
  • Gestió per competències (selecció o entrevistes de desenvolupament)
  • Comunicació
  • Ètica a l’empresa

Tallers de dinamització i coaching per a equips:

Per a desenvolupar competències i habilitats, canviar actituds, definir objectius, definir i transmetre valors, elaborar plans d’acció, gestionar el conflicte, generar confiança, gestionar el canvi o trobar oportunitats noves.

Dirigit a equips o persones dins de l’organització.

Coaching executiu:

Per a persones de l’organització que vulguin desenvolupar competències clau.

Programa especial de desenvolupament de supervisors, facilitadors i team-leaders en plantes de fabricació.

Consisteix en una sèrie de sessions de formació i acompanyament en el desenvolupament de les competències necessàries per portar a terme les seves funcions. Aquest programa s’adapta al sistema de gestió per competències que pugui tenir l’empresa i el reforça.

Demana més informació sobre qualsevol d’aquestes accions.